Backstage

Backstage

Backstage is er voor kinderen in
de leeftijdscategorie van 6 tot 12
jaar (basisschool). In het nieuwe
cursusjaar zal getracht worden 2
groepen kinderen musical les te
geven waarna twee gezamenlijke
eindvoorstellingen plaats zullen vinden.
De kinderen komen allen uit de Haagse
wijk Centrum (Zeeheldenkwartier).
Jaarlijks worden er op de dinsdagmiddag
gedurende het schooljaar 30 lessen
gegeven waar de kinderen leren acteren,
zingen en dansen. Na de repetitie periode
wordt de productie tijdens twee
voorstellingsdagen gespeeld in het Zeeheldentheater door de kinderen, aangevuld met een aantal professionele muzikanten.

De repetities vinden in het Zeeheldentheater plaats op dinsdag van 16:30 tot 17:45 uur onder leiding van zangeres/actrice Jennie Hidding en zangeres/danseres Shakira Wardenaar.

De Mix heeft geïnventariseerd of er voldoende deelnemers zijn en of de lessen in meerdere groepen gehouden kunnen worden, dit op verzoek van ouders en begeleiders. Wij verwachten minimaal 20 aanmeldingen van de kinderen van de basisscholen in de wijk. Mede dankzij de steun van de verschillende fondsen en de Ooievaarspas (zij betalen 100% van de contributie) stellen wij kinderen in de gelegenheid, tegen geringe kosten, deze musicallessen te volgen. Hierdoor kunnen kinderen van allerlei komaf deelnemen aan deze lessen. Doordat in twee groepen gewerkt gaat worden (in 2 zalen) zullen ook de kosten stijgen. Wij doen daarom wederom een beroep op de verschillende fondsen.

De musical
De musical heeft als uitgangspunt de (artistieke/functionele) bijdragen die de kinderen die meedoen zelf aandragen (stimulering zelfwerkzaamheid). Kinderen hebben veel fantasie en verdienen zodoende veel eigen inbreng. Natuurlijk wordt de musical aan een thema verbonden, een thema dat samen met de kinderen (deelnemers) wordt bepaald. Onder leiding van zangeres/danseres/actrice Jennie Hidding, zangeres/danseres Shakira Wardenaar en musicus/componist Jan Erik Noske wordt het thema verder uitgewerkt in scenes, liedjes en choreografieën. De kinderen leren ook eenvoudige instrumenten te bespelen (cajon, panfluit) om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen en verder te ontwikkelen. Er wordt een speciale DVD gemaakt waarbij de kinderen ook studio-ervaring opdoen.

Wij zijn inmiddels gestart met de PR voor dit programma. De werkelijke repetities zullen begin oktober 2016 aanvangen. In de periode juli 2017 voor dat de schoolvakantie begint worden 2 voorstellingen in het Zeeheldentheater gespeeld. Hiermee is het project tevens beëindigd.

Doelstelling
Kinderen helpen om hun talenten verder te laten ontwikkelen. Leren samen te werken (vooral belangrijk omdat de kinderen van allerlei verschillende culturen zijn). In samenwerking met de scholen in de wijk de kinderen na schooltijd een zinvolle invulling te geven.

Werving spelers
Tijdens de Uitmarkt (september 2016) worden er flyers uitgedeeld aan belangstellende kinderen. Hiernaast zijn scholen uit de wijk in juni en juli benaderd en is wordt daar geflyerd. Bij verschillende scholen in de wijk is één van de artiesten de verschillende klassen langs geweest om uitleg te geven over het programma.

Ontstaan van het script
We werken in het begin vanuit improvisatie en toneelopdrachten en spreken veel met de kinderen over de tekst en inhoud. Deze wordt diverse keren bijgewerkt op basis van de repetities en brainstormsessies met de kinderen.

Repetitieproces
We repeteren in het Zeeheldentheater, iedere dinsdag middag van 16.30 uur tot 17.45 uur, gedurende +/- 32 weken, met een extra middag voor de generale repetitie. Er wordt gewerkt met twee groepen die gezamenlijk een eindvoorstelling spelen. De groepen krijgen de ene week les in zang en acteren en de andere week in dans (beweging) en zang. De spelers en ouders worden betrokken bij ideeën over de kostuums en samen met de spelers maken we een rekwisietenlijst. De kinderen worden na de kerstvakantie geacht thuis tekst en liedjes in te studeren.

Voorstellingen juli 2017
Na een intensief maak- en repeteer proces gedurende een heel schooljaar staat er een mooie voorstelling die echt van de kinderen is. Er wordt gebruik gemaakt van licht, decor, een live band, aangevuld met geluidsbanden en zenders voor alle kinderen.

Vrijwilligers en stagiaires
Stichting De Mix werkt bij dit project deels met vrijwilligers die o.a. de volgende taken hebben: administratieve werkzaamheden project; begeleiding kinderen, toezicht en bar. Voor vormgeving flyers, posters en website werken wij met stagiaires van het Grafisch Lyceum.

DVD
Van de voorstelling wordt een DVD registratie gemaakt die nog verder uitgewerkt wordt en die alle deelnemers opgestuurd krijgen. Als aandenken aan de samenwerking.

Publiekswerving
Via social media, flyers uitdelen op scholen door kinderen, e-mailflyer, website.
www.zeeheldentheater.nl wordt getracht voor de voorstellingen een volle zaal te krijgen.