Beleidsplan 2016-2019

Beleidsplan de Mix Wereldmuziek 2016-2019

Doelstelling van de organisatie.

Het betrekken van een groot publiek zowel in leeftijd als qua achtergrond bij concerten en voorstellingen met een multiculturele achtergrond. Qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculturele samenleving te bevorderen (allochtoon en autochtoon, oud en jong), in het Zeeheldentheater, Trompstraat 342 te Den Haag.

Achtergrondinformatie over de organisatie (uit de statuten):

  • Het organiseren van een professioneel, sfeervol podium in het Zeeheldentheater te ’s-Gravenhage waar wereldculturen elkaar ontmoeten in muziek en dans (concerten, voorstellingen en festivals).
  • Een podium waar multiculturele experimenten en cross-overs zich kunnen presenteren, zich verder kunnen ontwikkelen opdat acceptatie voor,- en professionalisering van cultuuruitingen van de verschillende bevolkingsgroepen een kans krijgen zich te presenteren. Ook wordt hiermee een kans geboden aan jong en/of onbekend talent.
  • Het presenteren van wereldmuziek (volksmuziek) in nieuwe vormen waarin verschillende stijlen fuseren en/of instrumentaties grenzen laten vervagen. Deze fusies kunnen plaatsvinden binnen de cultuur zelf maar ook tussen verschillende culturen.
  • Het betrekken van een groot publiek bij de concerten, voorstellingen en festivals, zowel in leeftijd als qua achtergrond. Dit kan in algemene of meer specifieke concerten, voorstellingen en festivals gebeuren. Ook qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculturele samenleving te bevorderen.

Inleiding

Stichting De Mix is opgericht op 27 december 2001 met o.a. het doel een sfeervol podium te organiseren in het Zeeheldentheater waar mensen uit verschillende wereldculturen elkaar ontmoeten in muziek, dans en theater (concerten, voorstellingen en festivals). Een kans wordt geboden aan jong en/of onbekend talent.

Ook qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculti samenleving te bevorderen. Stichting De Mix heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling, aanvraag in behandeling) en is door de belastingen aangewezen als inhoudingsplichtige ten aanzien van artiesten.

De Mix houdt zich vooral bezig met het organiseren van verschillende soorten producties. Hiermee brengt De Mix verschillende culturen bij elkaar. Zo zijn er het multiculturele Koor en de kinderen van Backstage, die samen een musical maken.

De Mix zet zich ook in om het (culturele) welzijn van ouderen te bevorderen. Met een serie voorstellingen proberen wij ouderen uit de zorginstelling en de zelfstandig wonende ouderen (65+) bijeen te brengen in het Zeeheldentheater voor het bezoeken van het project Grand Café. De Mix organiseert speciaal voor deze doelgroepen een serie muziekvoorstellingen die overdag plaatsvinden, op verschillende dagen in de week.

Financiering

Stichting de Mix is een Stichting zonder winstoogmerk. Projecten worden altijd budget-neutraal uitgevoerd. Per project wordt een project-begroting en dekkingsplan opgesteld. Door het aanschrijven van verschillende fondsen en de Gemeente Den Haag wordt gezorgd voor dekking van de verschillende projecten.

Inmiddels heeft de Mix ook een overeenkomst met de Ooievaarspas (organisatie in Den Haag) om mensen met de pas bij de verschillende voorstellingen met een extra lage toegangsprijs binnen te laten.

Toekomst

Voor de toekomst heeft De Mix dit beleidsplan (2016-2019) gemaakt waarbij we de komende jaren vier speerpunten hebben t.w.:

Backstage de ‘Doe Mee Musical’

Backstage is er voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar (basisschool). In het nieuwe cursusjaar zal worden gewerkt met 2 groepen kinderen waaraan musical les gegeven wordt waarna twee gezamenlijke eindvoorstellingen plaats zullen vinden. De kinderen komen o.a. uit de Haagse wijk Centrum (Zeeheldenkwartier). Jaarlijks worden er op de dinsdagmiddag gedurende het schooljaar 30 lessen gegeven waar de kinderen leren acteren, zingen en dansen. Na de repetitieperiode wordt de productie tijdens twee voorstellingsdagen gespeeld in het Zeeheldentheater door de kinderen, aangevuld met een aantal professionele muzikanten.

Koor ‘Mixed Cultures’

Het ‘Mixed Cultures’ Koor is in oktober 2013 opgericht door Yvette Olof en Jan Erik Noske met de bedoeling een koor te hebben waar liedjes uit de hele wereld worden gezongen.

De doelstelling om het aantal leden naar 20 uit te breiden is in 2015 geslaagd. Het afgelopen jaar is het ledental stabiel gebleven. Twee dirigenten wisselen elkaar af, Nicolette Heerema (pianiste) en Maria voor ‘t Hekke (operazangeres), die elkaar zeer goed aanvullen. Het Koor oefent elke dinsdag van 20:15 tot 22:00 uur.

‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’

Met ingang van 1 januari 2015 is De Mix gestart met het seniorenproject ‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’ (SUST).

Dit project heeft tot doel senioren uit de zorginstellingen naar het theater te krijgen in combinatie met kinderen van de BSO’s. In 2015 zijn er totaal 1.271 senioren naar de voorstellingen geweest en 1.279 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit is een totaal bezoekersaantal van 2.550. In 2016 zijn er totaal 1.426 senioren naar de voorstellingen geweest en 1.145 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit is een totaal bezoekersaantal van 2.571. In 2017 zal dit project op andere voet verder gaan. Het vervolg op “Samen uit Samen thuis wordt “Grand Café”. Dit programma is gestart in 2017. Dit programma heeft tevens tot doel de ouderen uit de zorginstelling en zelfstandig wonende ouderen een gezellig middag in het theater te bezorgen.

Organisatie overige activiteiten

De Mix zal in 2017 trachten wij nog meer gebonden activiteiten te organiseren zoals in 2015 Kaapverdische Culturele dag.

Ook zijn er plannen in de maak voor het organiseren van een serie voorstellingen (april-mei 2018) gespeeld door leerlingen uit het voortgezet onderwijs (12 tot 16 jaar) uit de wijk. Hiervoor zal enerzijds doorstroming vanuit onze musicallessen Backstage en anderzijds werving op de scholen in de wijk plaatsvinden, o.l.v. regisseuse Freya Ligtenberg, die in 2015 een soortgelijk project, “Het Verlaten Hotel” en in 2017 het project “Aan welke kant sta jij?!” door en voor jongeren heeft geleid in het Zeeheldentheater.

Pr-activiteiten

Om Stichting De Mix te promoten is een Pr-plan opgesteld. Dit plan heeft tot doel De Mix te profileren waar nodig. Dit gebeurt vooral via sociale media zoals Facebook (bedrijven pagina) maar vooral ook door het ontwikkelen van een website. Dit zal de herkenbaarheid van De Mix doen toenemen.

In de nieuwsbrief van het Zeeheldentheater worden regelmatig artikelen opgenomen over de activiteiten van De Mix.