Circus bananas 2018

Circus bananas 2018

Backstage met de Meedoe-musical ‘Circus Banana’
o.l.v. actrice/zangeres Jennie Hidding en Shakira Wardenaar.

Inleiding
Backstage “Doe Mee” is de werktitel. Tijdens de repetitie periode is tezamen met de deelnemers besloten de werkelijke titel te benoemen: ‘Circus Banana’ Totaal hebben 12 kinderen meegespeeld in de voorstelling.

Werving spelers
Tijdens de Uitmarkt (september 2018) zijn er flyers uitgedeeld aan belangstellende kinderen. Hiernaast zijn scholen uit de wijk benaderd en is ook daar geflyerd. Behalve nieuwe deelnemers hebben zich ook weer een aantal deelnemers van het vorig cursusjaar aangemeld.

Ontstaan van het script
We werkten in het begin vanuit improvisatie en toneelopdrachten en spraken veel met de kinderen over de tekst en inhoud. Deze werd diverse keren bijgewerkt op basis van de repetities en brainstormsessies met de kinderen.

Repetitieproces
We repeteerden in het Zeeheldentheater, iedere dinsdag middag van 16.30 uur tot 17.45 uur, gedurende +/- 38 weken, met een extra middag voor de generale repetitie. De spelers en ouders werden betrokken bij ideeën over de kostuums en samen met de spelers maakten we een rekwisietenlijst. De kinderen werden na de kerstvakantie geacht thuis tekst en liedjes in te studeren. Dit is goed gelukt. De voorstellingen vonden plaats op dindag 19 juni en vrijdag 22 juni 2018.