Grand Cafe 2019

Grand Cafe 2019

Met ingang van 1 januari 2016 is De Mix gestart met het senioren project ‘Grand Café door professionele muzikanten/zangeressen in een Grand Café-setting. Dit project heeft tot doel senioren, ook uit de zorginstellingen naar het theater te krijgen. In 2019 zijn er totaal 739 senioren naar de voorstellingen geweest. De serie van 15 voorstellingen op dinsdag,- en woensdagmiddagen was een groot succes voor zowel de senioren als voor De Mix. Met het enthousiasme van de bezoekers en de interactie met de musici was het elke keer weer een feest.

Vooral gezien de mobiliteit van veel senioren (rollators/rolstoel) kan er gesproken worden van een grote toeloop, want meer dan 50 personen per keer is niet mogelijk in de ruimte van het Zeeheldentheater, ook gezien de veiligheid.
Met de inzet van vele vrijwilligers verliep alles voorspoedig.

Tijdens de voorstelling hebben de senioren van een lekker hapje en drankje (gesponsord door AH). Na afloop vonden steeds gesprekken plaats tussen de artiesten en de senioren. Op dat moment komen de verhalen
los en wat het voor hen betekent om er even lekker tussenuit te zijn en wat muziek ook bij hen losmaakt aan herinneringen.

Series voorstellingen voor deze doelgroep organiseren is een ware uitdaging. Het vergt een goede planning, vele contacten met o.a. zorginstellingen en andere organisaties. Voor, tijdens en na de voorstellingen waren er voldoende vrijwilligers aanwezig om te assisteren.