‘Het geheim van de glow in the dark Droomkoekies’ 2015

Backstage met de Meedoe-musical ‘Het geheim van de glow in the dark Droomkoekies’ 2015

Inleiding
Backstage “Doe Mee” is de werktitel. Tijdens de repetitie periode is samen met de deelnemers besloten tot de werkelijke titel: “Het geheim van de glow in the Dark Droomkoekies”
Totaal hebben 8 kinderen meegespeeld in de voorstelling.

Werving spelers
Tijdens de Uitmarkt (september 2014) zijn er flyers uitgedeeld aan belangstellende kinderen. Hiernaast zijn scholen uit de wijk benaderd en is ook daar geflyerd. Behalve nieuwe deelnemers hebben zich ook weer een aantal deelnemers van het vorig cursusjaar aangemeld.

Ontstaan van het script
We werkten in het begin vanuit improvisatie en toneelopdrachten en spraken veel met de kinderen over de tekst en inhoud. Deze werd diverse keren bijgewerkt op basis van de repetities en brainstormsessies met de kinderen.

Voorstellingen van 3 en 4 juli 2015
Na een intensief maak- en repeteer proces gedurende een heel schooljaar stond er een mooie voorstelling die echt van de kinderen was. Met af en toe wat zenuwen, maar overall stonden ze zeker en met plezier op het podium. 2 keer een redelijk volle zaal met veel vrienden, klasgenootjes en familie. De docent legde de rekwisieten en kleding klaar van te voren, maar tijdens de voorstelling droegen de kinderen zelf zorg. Er was geen souffleur nodig. We maakten gebruik van licht, decor, een live band, aangevuld met geluidsbanden en zenders voor alle kinderen.

DVD
Van de voorstelling is een DVD registratie gemaakt die nog verder uitgewerkt wordt en die alle deelnemers opgestuurd krijgen, als aandenken.

Publiekswerving
Via social media, flyers uitdelen op scholen door kinderen, e-mailflyer, website.
www.zeeheldentheater.nl is getracht voor de voorstellingen een volle zaal te krijgen. Totaal hebben 207 belangstellenden (incl. De try-out) de voorstellingen bezocht.

Slot
Stichting De Mix Wereldmuziek wil alle fondsen, sponsoren, deelnemers, toeschouwers  en het Zeeheldentheater bedanken voor wederom een prachtige productie van en door kinderen uit de wijk. U allen heeft ons de mogelijkheid geboden meer binding vanuit de wijk met de bewoners te krijgen. Vooral de band met de scholen in de wijk is hierdoor gegroeid.