‘Het land van Fred en Ed” 2016

Backstage met de Meedoe-musical ‘Het land van Fred en Ed” 2016

Inleiding
Backstage “Doe Mee” is de werktitel. Tijdens de repetitie periode is tezamen met de deelnemers besloten de werkelijke titel te benoemen: “Het Land van Fred en Ed”
Totaal hebben 12 kinderen meegespeeld in de voorstelling.

Werving spelers
Tijdens de Uitmarkt (september 2015) zijn er flyers uitgedeeld aan belangstellende kinderen. Hiernaast zijn scholen uit de wijk benaderd en is ook daar geflyerd. Behalve nieuwe deelnemers hebben zich ook weer een aantal deelnemers van het vorig cursusjaar aangemeld.

Ontstaan van het script
We werkten in het begin vanuit improvisatie en toneelopdrachten en spraken veel met de kinderen over de tekst en inhoud. Deze werd diverse keren bijgewerkt op basis van de repetities en brainstormsessies met de kinderen.

Repetitieproces
We repeteerden in het Zeeheldentheater, iedere dinsdag middag van 16.30 uur tot 17.45 uur, gedurende +/- 38 weken, met een extra middag voor de generale repetitie. De spelers en ouders werden betrokken bij ideeën over de kostuums en samen met de spelers maakten we een rekwisietenlijst. De kinderen werden na de kerstvakantie geacht thuis tekst en liedjes in te studeren. Dit is goed gelukt.

De groep
Het merendeel van de kinderen kende elkaar al van het vorige seizoen van Backstage. De nieuwe kinderen werden goed opgenomen in de bestaande groep. De groep bestond uit 10 meisjes en 2 jongens tussen de 7 en de 12 jaar. De oudere kinderen namen de jongere onder hun hoede, waardoor een fijne sfeer ontstond. Communicatie met de ouders gebeurde veelal via de mail, soms werd de informatie/huiswerk niet goed doorgegeven aan de kinderen, waarna ook de mailadressen van de kinderen werden toegevoegd aan de mailinglijst.

Voorstellingen van 1 en 2 juli 2016
Na een intensief maak- en repeteer proces gedurende een heel schooljaar stond er een mooie voorstelling die echt van de kinderen was. Met af en toe wat zenuwen, maar overall stonden ze zeker en met plezier op het podium. 2 keer een goed gevulde zaal met veel vrienden, klasgenootjes en familie. De docent legde de rekwisieten en kleding klaar van te voren, maar tijdens de voorstelling droegen de kinderen zelf zorg. Er was geen souffleur nodig. We maakten gebruik van licht, decor, een live band, aangevuld met geluidsbanden en zenders voor alle kinderen.

DVD
Van de voorstelling is een DVD registratie gemaakt die nog verder uitgewerkt wordt en die alle deelnemers opgestuurd krijgen. Als aandenken aan de samenwerking.

Publiekswerving
Via social media, flyers uitdelen op scholen door kinderen, e-mailflyer, website.
www.zeeheldentheater.nl is getracht voor de voorstellingen een volle zaal te krijgen. Totaal hebben 187 belangstellenden de voorstellingen bezocht.

Slot
Stichting De Mix Wereldmuziek wil alle fondsen, sponsoren, deelnemers, toeschouwers  en het Zeeheldentheater bedanken voor wederom een prachtige productie van en door kinderen uit de wijk. U allen heeft ons de mogelijkheid geboden meer binding vanuit de wijk met de bewoners te krijgen. Vooral de band met de scholen in de wijk is hierdoor gegroeid.

Stichting de Mix Wereldmuziek wil na de succesvolle producties van de afgelopen jaren het komend jaar wederom een productie maken met kinderen uit de wijk. Op de Uitmarkt in september 2016 zijn wederom flyers uitgedeeld en wordt er deze maand een eerste aanzet gemaakt met proeflessen voor nieuwe deelnemers.