Jongerenproducties

Jongeren Producties (14+) olv Freya Ligtenberg

Freya Ligtenberg laat de jongeren altijd met een thema komen, dat in hun leefwereld een belangrijke rol speelt. Samen met de jongeren komt zij workshop-gewijs tot het script.

Enkele voorbeelden van jongeren-producties o.l.v. regisseur Freya Ligtenberg (zie CV):

  • ‘Een jonge speelster (16 jaar) bracht een bedankbrief mee gericht aan haar oma. Haar oma bleek twee kinderen met NSB-ouders tijdens de detentie van hun ouders in huis op te vangen. We maakten toen de voorstelling Aan welke kant sta jij? Over keuzes maken, je nek uitsteken of je stilhouden als iemand gepest wordt of meedoen omdat je bij de groep wilt horen.
  • In VK Ik kies zelf! Over 100 jaar vrouwenkiesrecht speelde onder andere een Keniaans meisje mee, een leerlinge van het Edith Steincollege. Zij leerde beter Nederlands door het spelen en had een belangrijke rol in het verhaal.
  • In Het Verlaten hotel naar het boek van Mirjam Elias, over het Amsterdamse jongetje Ronnie dat zijn Joodse vriendje zag wegvoeren en een kinderverzetsgroep oprichtte, maakten we met 12 kinderen en jongeren die geen of nauwelijks toneelervaring hadden een voorstelling samen met professionele spelers.
  • In 2023 maakte Freya Ligtenberg in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij, in samenwerking met Susi en Simba Mosis van SISA-Events (van de Marrons) de voorstelling
    De kracht van Sapali over het jonge meisje Sapali dat met rijstzaden in haar haren wist te vluchten van de Nederlandse plantage waar ze was tewerkgesteld als tot slaaf gemaakte. We gaven workshops in spel en dans aan 10 jongeren uit de Marrongemeenschap en met andere Surinaamse roots. Er werden zes jongeren uitgekozen om echte rollen te spelen in het verhaal. Omdat deze voorstelling ook onder schooltijd gespeeld ging worden werd gebruik gemaakt van video-opnames op green screen. De scènes waarin deze jongeren speelden werden op film opgenomen en de achtergrond later toegevoegd.