Missie van de Organisatie

Missie van de Organisatie

De missie van de organisatie is het betrekken van een groot publiek zowel in leeftijd als qua achtergrond bij o.a. concerten en voorstellingen. Qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculturele samenleving te bevorderen (allochtoon en autochtoon, oud en jong).

 Achtergrondinformatie over de organisatie (uit de statuten):

  • Het organiseren van een professioneel, sfeervol podium in het Zeeheldentheater te ’s-Gravenhage waar wereldculturen elkaar ontmoeten in muziek en dans (concerten, voorstellingen en festivals).
  • Een podium waar multiculturele experimenten en cross-overs zich kunnen presenteren, zich verder kunnen ontwikkelen opdat acceptatie voor,- en professionalisering van cultuuruitingen van de verschillende bevolkingsgroepen een kans krijgen zich te presenteren. Ook wordt hiermee een kans geboden aan jong en/of onbekend talent.
  •  Het presenteren van wereldmuziek (volksmuziek) in nieuwe vormen waarin verschillende stijlen fuseren en/of instrumentaties grenzen laten vervagen. Deze fusies kunnen plaatsvinden binnen de cultuur zelf maar ook tussen verschillende culturen.
  • Het betrekken van een groot publiek bij de concerten, voorstellingen en festivals, zowel in leeftijd als qua achtergrond. Dit kan in algemene of meer specifieke concerten, voorstellingen en festivals gebeuren. Ook qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculturele samenleving te bevorderen.