Mixed Cultures Koor 2018

Mixed Cultures Koor 2018

Ook in 2018 ging het Mixed-Cultures koor van Stichting De Mix weer enthousiast
verder op elke dinsdagavond (behalve in de zomervakantie).
Er zijn nu +/- 18 koorleden (vooral uit de omgeving van het Centrum), precies een
goed aantal, want iedereen wil het graag klein houden.
Er werden weer liedjes gerepeteerd uit de hele wereld, o.a. uit Bulgarije, Japan,
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Turkije en Polen, maar ook bekende
Nederlandse liedjes uit de pophistorie.
Na de zomer ging het koor verder met één dirigente, Maria van het Hekke, omdat Nicolette Heerema het te druk heeft met andere bezigheden, maar zij komt maandelijks wel een keer langs en begeleidthet koor dan op de piano, omdat zij zich toch verbonden blijft voelen met het koor!Het optreden in Verzorgingshuis Duinhage werd heel goed ontvangen!