Samen uit Samen thuis 2015

‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’ 2015
Met ingang van 1 januari 2015 is Stichting De Mix gestart met het project ‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’ Dit project heeft tot doel senioren uit de zorginstellingen en kinderen van de buitenschoolse opvang  naar het theater te laten komen. In samenwerking Met Toneelgroep Vest en Stichting Briza worden er verschillende familievoorstellingen gegeven voor deze doelgroepen.

Stichting De Mix heeft zich ten doel gesteld dit project structureel toe te voegen aan het programma de komende jaren. Er blijkt veel behoefte te zijn zowel vanuit de senioren, de zorginstellingen alsmede de Buitenschoolse opvang (BSO) om deel te nemen aan dit project.

Voorstellingen en bezoekersaantallen (heel 2015)
Totaal zijn er 54 voorstellingen gegeven in het Zeeheldentheater. In de begroting (heel 2015) waren 55 voorstellingen opgenomen. Om een ruim aanbod aan voorstellingen bij de zorginstellingen en de buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden hebben wij de volgende voorstellingen in het programma opgenomen:

– “Hoe Willem Koning Werd” door Muziektheater Briza;
– “Pindakaas met Sambal” door Muziektheater Briza;
– “Gouden Bergen” door Toneelgroep Vest;
– “Waar Zijn We” door Toneelgroep Vest.
– “WO2 en mijn familie” door Muziektheater Briza;
– “De Kleuren van Mesdag” door Muziektheater Briza;
– “AaBeCerderik” door Toneelgroep Vest.

Totaal zijn er 1.271 senioren naar de voorstellingen geweest en 1.279 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit is een totaal bezoekersaantal van 2.550.

Dit bezoekersaantal overtreft onze verwachtingen. Vooral omdat er rekening gehouden dient te worden met de mobiliteit van de senioren, velen zijn aangewezen op de rollator of zitten in een rolstoel. Mede hierdoor is het niet mogelijk meer senioren tegelijkertijd in het theater toe te laten. Het Zeeheldentheater heeft speciaal voor deze serie voorstellingen ruimte gemaakt voor de senioren in de rolstoel. Deze konden plaats nemen voor de eerste rij van de theaterzaal. Hierachter konden we de senioren met een rollator plaatsen. Deze zijn geholpen door vrijwilligers om op de eerste 2 rijen van de tribune plaats te nemen.
Voor de senioren in de rolstoel hebben we schoolbanken voor de kleinste kinderen geplaatst. De grotere kinderen konden op de tribune plaatsnemen.

Interactie
In beginsel was er nagenoeg geen interactie tussen de senioren en de kinderen. Doordat de acteurs er meer op inspeelden kwam er eerst interactie tussen het publiek en de acteurs. Hierna bleek er ook meer interactie tussen het verschillende publiek te komen, er werd gelachen om dezelfde grappen en meegedaan als de acteurs senioren en kinderen naar voren riepen.

Organisatie
Een project als deze organiseren is een ware uitdaging. Het vergt een goede planning, vele contacten met de zorginstellingen en de BSO’s. Voor, tijdens en na de voorstellingen dienen er voldoende vrijwilligers aanwezig te zijn om te assisteren bij het verplaatsen van de senioren.