Theatercafé de Mix

Theatercafé de Mix

SENIOREN (55+) TheaterCafé De Mix
artistieke leiding Yvette Olof, Sandra Bal en Jan Erik Noske

  • Een bijzondere culturele middag organiseren waar mensen positief van worden, iets bijzonders ervaren en anderen kunnen ontmoeten;
  • Kunstzinnige en artistieke activiteiten brengen waardoor bezoekers zich geïnformeerd, betrokken en verbonden voelen met de maatschappij;
  • Door het aanbieden van kunst en cultuur op niveau het publiek prikkelen en stimuleren om over allerlei zaken na te denken, waardoor ze zich actief, betrokken, gezien en gewaardeerd voelen;
  • Een podium zijn voor professionele artiesten, ook voor talentvolle (conservatorium) studenten of voor (jonge) mensen met talenten uit de stad en regio die iets bijzonders willen delen met het publiek.
  • Bijdragen aan vermindering van eenzaamheid onder senioren;
  • Senioren stimuleren om Den Haag met Haagse gezelschappen/artiesten beter te leren kennen.
  • Zelfstandig wonende senioren 65+ (en familie of relaties) met diverse culturele achtergronden, met name uit Den Haag (en regio), met elkaar in contact brengen en zorgen dat ze elkaar regelmatig terugzien.
Straatorkest ‘Toos!’
‘The Hague Jazz Project’