VK Ik kies zelf 2019

VK Ik kies zelf 2019

Hoe zag het leven van meisjes en vrouwen eind 19e eeuw eruit?
Hoe lukte het meisjes als Aletta en Charlotte Jacobs om als eerste vrouwen een universitaire studie te mogen volgen?

Hoe kregen de verenigingen voor vrouwenkiesrecht het voor elkaar dat vrouwen uiteindelijk toch kiesrecht kregen?
En veranderden er ook werkelijk dingen doordat vrouwen nu mee mochten beslissen?
En hoe is het nu met het kiesrecht en de vrouwenrechten? In Nederland maar ook in andere landen en culturen?