Aan welke kant sta jij?!

Aan welke kant sta jij?

Project voor kinderen vanaf 10 jaar over buitensluiten, pesten en groepsdruk in en vlak na de Tweede Wereldoorlog en vandaag. Een initiatief van Sanneke (15 jaar) en Martha (14 jaar), twee deelnemers aan het kinderproject van De Mix “Het Verlaten Hotel” in 2015 van Freya Ligtenberg in samenwerking met schrijfster Mirjam Elias. Kinderen spelen samen met twee volwassen beroepsacteurs.

“Aan welke kant sta jij?!” is deels gebaseerd  op gesprekken van Sanneke Crezee (15) en haar vriendin Martha van de Lindeloof (14) met haar tante en oma over de opvang van kinderen vlak na de Tweede Wereldoorlog op de boerderij Het Leeuwenhof van Sannekes overgrootvader in Overschie. Helaas zijn de bedankbrieven van de kinderen verloren geraakt.

Regie: Freya Ligtenberg
Regie-assistent: Peter van Schie
Script: Freya Ligtenberg, Peter van Schie in overleg met de kinderen
Assistentie bij beeldmateriaal: Ruben van Peursem

Spelers:
Sanneke Crezee
Laurens de Groot
Jennie Hidding
Yasmina Idrissi
Karim Idrissi
Martha van de Lindeloof
Nora van de Lindeloof
Ingmar Degroote

Een aantal van de meespelende kinderen, de twee beroepsacteurs Jennie Hidding en Laurens de Groot hebben al eerder samengewerkt met deze regisseuse in het project “Het Verlaten Hotel” (naar het boek van Mirjam Elias) dat succesvol werd uitgevoerd in 2015.

Met de initiatiefnemers Sanneke en Martha, Jennie Hidding en Laurens de Groot  en regisseuse Freya Ligtenberg hebben in het najaar van 2016 besprekingen plaatsgevonden om tot de inhoud van deze productie te komen. Peter van Schie, een gepensioneerde docent van het Haags Montessori Lyceum is benaderd om te helpen met de research. Hij is ook regie-assistent. In januari 2017 zijn de besprekingen over het script gestart met de spelersgroep en in februari 2017 beginnen de repetities.

Inhoud:
Het is 2016
Op de televisie zijn dagelijks beelden te zien van de stad Aleppo in Syrië. De stad is weer in handen van de regering van het regeringsleger van president Assad en men probeert voorzichtig een nieuw bestaan op te bouwen op de puinhopen.
Ergens wordt een Kerstboom opgezet, mensen richten winkels in en er wordt puin geruimd. Twee kinderen spelen tussen de brokstukken.

Sanneke en Martha vragen zich aan de hand van deze beelden af wat er met de kinderen gaat gebeuren die geen ouders meer hebben. Worden die dan door andere gezinnen of familie opgevangen?  Hoe zal dat verder gaan? En hoe ging het vroeger na de Tweede Wereldoorlog bij ons eigenlijk? Ze besluiten het aan de oma en tante van Sanneke te gaan vragen.

Van de oma en tante van Sanneke horen ze  dat haar grootvader vlak na de Tweede Wereldoorlog een aantal kinderen heeft opgevangen op hun boerderij in Overschie. De ouders waren opgepakt en de kinderen konden nergens heen. Er zouden brieven zijn die deze kinderen hebben geschreven om hem hiervoor te bedanken.

Sanneke en Martha denken eerst dat het om Joodse kinderen gaat waarvan de ouders in kampen zaten, maar langzaam aan wordt duidelijk dat het om kinderen gaat waarvan de ouders bij de NSB zaten en samenwerkten met de Duitsers in de oorlog.

Dit zorgt voor verwarring. De kinderen waren dus van ‘foute’ ouders? Waren ze dan slachtoffers of hoorden ze bij de daders? Als ze buitengesloten werden of gepest was dat dan begrijpelijk in het licht van de oorlog gezien of maakt het niet uit aan welke kant je staat? Is pesten niet altijd even erg? En ineens zonder je vader en moeder bij vreemde mensen moeten wonen is dat niet voor elk kind moeilijk?

Helaas blijken de brieven er niet meer te zijn, maar Sanneke en Martha besluiten een aantal situaties uit het leven van deze kinderen tot scenes op het podium te verwerken en tegelijkertijd met elkaar de vragen te proberen te beantwoorden die in ze opkomen.

Op het toneel spelen we een aantal gedramatiseerde belangrijke momenten uit het leven van de kinderen Gert en Marijke (niet hun echte namen) nadat hun beide ouders zijn opgepakt na de oorlog. Zij zijn beiden lid van de NSB. Ook de broer van Gert en Marijke is in de oorlog bij de jongerenafdeling van de NSB gegaan en omgekomen in dienst van het Duitse leger.

We laten o.a. zien hoe ze soms gepest werden, hoe het was om steeds dankbaar te moeten zijn, je af te vragen of je vader echt een verrader was, je moeder te moeten missen en niet te weten of je vader weer thuis komt en weer een baan zal krijgen, of je zelf geaccepteerd zult worden door de maatschappij ondanks de keuze van je ouders?

Dit wordt afgewisseld met historische beelden over de manier waarop er vlak na de Tweede Wereldoorlog werd omgegaan met mensen die aan de kant van de Duitse bezetters stonden en lid waren van de NSB. Ook laten we zien hoe een verwoeste stad zich weer heropbouwt.
We laten herinneringen horen van mensen die werkelijk kind waren afkomstig uit een gezin waar de ouders NSB lid waren en hoe zij dit in hun leven hebben ervaren.
We sluiten weer af met Aleppo en hoe je met elkaar een samenleving kunt opbouwen als je elkaar eerst hebt bestreden.
Als het mogelijk is doen we dit samen met een jonge asielzoeker die de situatie vanuit zijn of haar kant kan bekijken.
En steeds komt de vraag terug: Wat zou jij hebben gedaan? Wat zou je nu doen? En hoe gaat het met vriendschappen als je allebei aan een andere kant staat?
Hoe ging dat toen en hoe gaat het nu?
Het stuk Aan welke kant sta jij is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Ook voor de hoogste klassen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Kinderen en volwassenen vanaf 10 jaar worden hiermee aangezet tot nadenken over daders en slachtoffers en hoe ze zelf zouden reageren als er hier oorlog zou uitbreken. Ook over hoe het is om er niet bij te mogen horen omdat je toevallig in een gezin bent geboren dat door de samenleving niet wordt geaccepteerd

Speeldata:
Zeeheldentheater
Try-outs:  20 en 21 april aanvang 13:30
Voorstellingen:
1-2-3 mei  aanvang 20:00 uur;
4 mei   aanvang 13:30 uur en 21:00 uur (na dodenherdenking);
10 mei   aanvang 13:30 uur;
11 mei   aanvang 10:30 uur en 13:30 uur.

Kaartverkoop: info@zeeheldentheater.nl
070-3992222 10.00 tot 16.00

Prijzen:
standaard         € 9,50
Ooievaarspas € 4,75
Scholen             € 4,75

‘Aan welke kant sta jij?!’ Première 1 mei 2017 (Zeeheldentheater)

Aan de hand van beelden van Aleppo nu vragen twee meisjes zich af wat er met kinderen gebeurt na de oorlog wanneer hun ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Hoe ging dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk?
Ze ontdekken dat een van hun grootouders toen kinderen van ouders die bij de NSB zaten heeft opgevangen op zijn boerderij in Overschie.
Hoe was dat voor die kinderen en hoe ging het met vriendschappen als je ouders elk aan een andere kant hadden gestaan?
En de vraag rijst op: wat zouden ze zelf doen? Zouden ze meegaan met de massa als anderen worden buitengesloten en gepest of zouden ze hun eigen keuzes maken?
Vijf kinderen en drie volwassen acteurs maakten er een stuk over.
Kind zijn na de oorlog.