Missie, Visie en Doelstelling

Onze missie

Stichting De Mix ontwikkelt talenten van artiesten, die nog niet altijd zijn doorgedrongen tot de voor hen krappe arbeidsmarkt (ism ervaren artiesten). Door middel van kwalitatief goed (muziek)theater en andere activiteiten brengt De Mix een publiek van diverse leeftijden en diverse culturen bij elkaar. Maatschappelijk muziektheater in brede zin speelt een verbindende rol en verbreedt de horizon van het publiek, waardoor meer wederzijds begrip ontstaat. Theater als verbindende factor in onze polariserende samenleving. Bestaande culturele verworvenheden dienen doorgegeven te worden aan volgende generaties, zodat zij daarop kunnen voortbouwen.

Onze visie

De Mix wil projecten faciliteren waarin jonge kunstenaars (ook met een niet-westerse achtergrond) de kans krijgen zich te ontwikkelen en streeft daarbij naar een cross-over tussen diverse kunstvormen. We willen voorstellingen aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek (voor alle leeftijden en culturen), d.m.v. een grote diversiteit aan voorstellingen: variërend van projecten gericht op kinderen, of jongeren, of volwassenen (nieuw) of senioren. Door ook producties gericht op volwassenen te gaan spelen zal het publieksbereik veel groter dan tot nu toe. Het is belangrijk dat een breed publiek kennismaakt met kunstvormen en muziekstijlen waarmee men in het dagelijks leven niet gauw in contact komt: van jazz tot volksmuziek, van klassiek tot muziek uit niet-westerse culturen. Ondersteund door o.a. multimedia, dans en beeldende kunst.

Onze doelstelling

Stichting De Mix wil ongeveer 70 voorstellingen per jaar in het Zeeheldentheater verzorgen. Daarnaast bieden we jaarlijks nog ongeveer 32 theaterworkshops voor kinderen (6-12 jaar), 32 zangavonden/workshops voor volwassen koorzangers en 32 workshops voor vrouwen (Essentia). De workshops en koorzangavonden zijn laagdrempelig: iedereen mag meedoen, zonder toelatingscriterium. Alle activiteiten zijn makkelijk toegankelijk, ook voor het publiek.

Voor de voorstellingen in het theater kan iedereen een kaartje kopen, en daarnaast worden natuurlijk ook weer schoolvoorstellingen aangeboden, vanzelfsprekend onder schooltijd. De projecten/- schoolvoorstellingen zullen qua thematiek aansluiten bij wat er in de maatschappij speelt. Het streven bij al deze activiteiten is: multidisciplinaire voorstellingen, verbinding tussen diverse groeperingen, westerse cultuur verbinden met niet-westerse cultuur, aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen, cultuuroverdracht en jong talent kansen bieden.

 

Achtergrondinformatie over de organisatie (uit de statuten):

    • Het organiseren van een professioneel, sfeervol podium in het Zeeheldentheater te ’s-Gravenhage waar wereldculturen elkaar ontmoeten in muziek en dans (concerten, voorstellingen en festivals).
    • Een podium waar multiculturele experimenten en cross-overs zich kunnen presenteren, zich verder kunnen ontwikkelen opdat acceptatie voor,- en professionalisering van cultuuruitingen van de verschillende bevolkingsgroepen een kans krijgen zich te presenteren. Ook wordt hiermee een kans geboden aan jong en/of onbekend talent.
    •  Het presenteren van wereldmuziek (volksmuziek) in nieuwe vormen waarin verschillende stijlen fuseren en/of instrumentaties grenzen laten vervagen. Deze fusies kunnen plaatsvinden binnen de cultuur zelf maar ook tussen verschillende culturen.
    • Het betrekken van een groot publiek bij de concerten, voorstellingen en festivals, zowel in leeftijd als qua achtergrond. Dit kan in algemene of meer specifieke concerten, voorstellingen en festivals gebeuren. Ook qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculturele samenleving te bevorderen.