Organisatie

Organisatie

Stichting De Mix is opgericht op 27 december 2001 met o.a. het doel een sfeervol podium te organiseren in het Zeeheldentheater waar mensen uit
verschillende wereldculturen elkaar ontmoeten in muziek, dans en theater
(concerten, voorstellingen en festivals). Een kans wordt geboden aan jong en/of onbekend talent.

Ook qua publieksbereik beoogt de Mix een weerspiegeling van onze multiculti samenleving te bevorderen. Stichting De Mix heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is door de belastingen aangewezen als inhoudingsplichtige ten aanzien van artiesten.

De Mix houdt zich vooral bezig met het organiseren van allerlei soorten voorstellingen. Hiermee brengt De Mix verschillende culturen bij elkaar. Zo zijn
er het multiculturele Koor en de kinderen van Backstage, die samen een
musical maken.

De Mix zet zich ook in om het (culturele) welzijn van ouderen te bevorderen. Met een serie voorstellingen proberen wij ouderen uit de zorginstelling en de
zelfstandig wonende ouderen (65+) bijeen te brengen in het Zeeheldentheater
voor het bezoeken van het project Grand Café. De Mix organiseert speciaal
voor deze doelgroepen een serie muziekvoorstellingen die overdag plaatsvinden, op verschillende dagen in de week.